متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: سینا شمشیری، گروه مهندسی کنترل

خلاصه خبر:

  • عنوان: طراحی کنترلر تطبیقی برای سیستم های آشفته تکین استاندارد و غیراستاندارد ناپایدار
  • ارائه‌کننده: سینا شمشیری
  • استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهشتی
  • استاد ناظر خارجی: جناب آقای دکتر جاهد مطلق (دانشگاه: علم و صنعت)
  • استاد ناظر داخلی: جناب آقای دکتر ازگلی
  • استاد مشاور: جناب آقای دکتر مؤمنی
  • مکان: آزمایشگاه کنترل هوشمند
  • تاریخ: 1394/12/24
  • ساعت: 13:30

چکیده
در این پایان‌نامه برای سیستم‌های آشفته تکین خطی و ثابت با زمان، کنترلر تطبیقی طراحی می‌شود. برخلاف سایر روش‌های موجود، در این پژوهش کنترلر تطبیقی برای سیستم‌های آشفته تکین غیراستاندارد نیز بررسی شده و به انجام رسیده است. روش‌های مشابه برای سیستم‌هایی که زیرسیستم تند پایدار دارند انجام شده است اما در اینجا برای سیستم‌های آشفته تکین (استاندارد و غیراستاندارد) با زیرسیستم تند ناپایدار نیز کنترلر تطبیقی پیاده‌سازی می‌شود. در مرحلة بعدی برای سیستم‌های آشفته تکینی که حالت‌های آنها در دسترس نیست (چه سیستم استاندارد باشد چه غیراستاندارد) کنترلر تطبیقی بررسی و سپس پیاده‌سازی می‌شود که در پژوهش‌های مشابه تا کنون چنین کاری انجام نشده است.
کلمات کلیدی

17 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 2281