متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: صالح عسگری مقدم، گروه مهندسی قدرت

خلاصه خبر:

  • عنوان: تخمین بار هارمونیکی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مولفه‌های مستقل
  • ارائه‌کننده: صالح عسگری مقدم
  • استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد کاظم شیخ‌الاسلامی
  • استاد ناظر خارجی: جناب آقای دکتر عبدالرضا شیخ‌الاسلامی (دانشگاه: صنعتی نوشیروانی بابل)
  • استاد ناظر داخلی: جناب آقای دکتر علی یزدیان ورجانی
  • استاد مشاور: #
  • مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، طبقه -1 اتاق سمینار
  • تاریخ: 1394/12/24
  • ساعت: 9

چکیده
کیفیت برق یکی از مباحث مهم و اساسی در صنعت برق اکثر کشورهای جهان می‌باشد. زیرا از یک‌سو، گسترش روزافزون منابع هارمونیک‌زا در شبکه از قبیل تجهیزات الکترونیک قدرت، انواع بارهای غیرخطی، کوره‌های قوس الکتریکی و ... باعث گردیده تا میزان آلودگی در شبکه‌های برق افزایش یافته و از طرف دیگر افزایش سریع مصرف‌کنندگان حساس به اغتشاش از قبیل کامپیوترها، دستگاه‌های حساس الکترونیکی، سیستم‌های حساس کنترلی همچون PLCها و ... نیاز به ارزیابی و کنترل آلودگی در این شبکه‌ها را شدیدا افزایش داده‌است. یکی از پارامترهای مهم کیفیت برق هارمونیک‌ها می‌باشند که توسط اکثر بارهای صنعتی، خانگی و تجاری تولید می‌شود. همین عوامل باعث گردیده تا تشخیص و تخمین بارهای هارمونیک‌زا یکی از موضوعات مورد توجه در سیستم‌های انتقال و توزیع گردد. انجام اینکار مستلزم اندازه‌گیری پارامترهای هارمونیکی در نقاط مختلف شبکه می‌باشد. ولی از آنجا که انجام این اندازه‌گیری در کلیه نقاط شبکه به‌دلیل وسعت و گستردگی آن غیرعملی می‌باشد، از روش‌های تخمین حالت هارمونیکی جهت انجام اندازه‌گیری در شبکه استفاده می‌شود. تخمین حالت هارمونیکی نیازمند دانش دقیق و جزئی از پارامترهای شبکه و توپولوژی آن می‌باشد. تقریب در مدل و اطلاع ضعیف از پارامترهای شبکه منجر به خطاهای بزرگی در نتایج می‌شود. اندازه‌گیری هارمونیکی امپدانس می‌تواند یک راه حل باشد که برای شبکه بزرگ غیر عملی و پر هزینه است. بنابراین تخمین حالت هارمونیکی بدون داشتن دانشی از توپولوژی شبکه و پارامترهای آن و تنها با داشتن تعداد کمی از اندازه‌گیرهای هارمونیکی می‌تواند بسیار مطلوب باشد. بنابراین هدف از انجام این پایان‌نامه ارائه یک الگوریتم تخمین برای تشخیص منابع هارمونیک‌زا در سیستم قدرت است. این الگوریتم براساس روش‌های جداسازی کور منابع است به‌طوریکه نیازی به داشتن دانشی در مورد پیکره‌بندی شبکه و پارامترهای آن ندارد. تشخیص منابع هارمونیکی شامل تخمین پروفیل جریان منابع هارمونیکی در هر مرتبه‌ی هارمونیکی است.در این پایان‌نامه نحوه‌ی به‌کارگیری آنالیز مولفه‌های مستقل به‌عنوان یک روش جداسازی کور در تخمین بار هارمونیکی مورد بررسی کامل قرار می‌گیرد. اثرات نویز اندازه‌گیرها در این پایان‌نامه لحاظ می‌گردد. همچنین الگوریتم پیشنهادی این پایان‌نامه بر روی شبکه 14 باسه و 13 باسه اصلاح شده IEEE شبیه‌سازی شده و نتایج مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
کلمات کلیدی
تخمین حالت، جداسازی کور منابع، آنالیز مولفه‌های مستقل، هارمونیک‌ها

17 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 2269