متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: ایوب گودرزی، گروه مهندسی کامپیوتر

خلاصه خبر:

  • عنوان: تشخیص جریان‌‌‌های ناهنجار در شبکه‌های نرم افزاری تعریف شده با استفاده از پروتکل‌های OpenFlow و sFlow
  • ارائه‌کننده: ایوب گودرزی
  • استاد راهنما: دکتر بهزاد اکبری
  • استاد ناظر خارجی: دکتر رضا مرتضوی (دانشگاه: دامغان)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر سعید جلیلی
  • استاد مشاور: دکتر مهدی آبادی
  • مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، سالن جلسات
  • تاریخ: 1394/11/14
  • ساعت: 9:30

چکیده
موضوعات مربوط به شبکه های نرم افزاری تعریف شده بسیار جذاب و جالب هستند، به نحوی که تعداد بسیار اندکی از مجامع مربوط به علوم شبکه منکر این جذابیت می باشند. با وجود مزایای ملموس این معماری مثل دیدی که نسبت به شبکه به ما می دهد و قابلیت برنامه ریزی شبکه، هنوز عده ای این پرسش ها را مطرح می کنند که "دقیقاً فایده استفاده از شبکه های نرم افزاری تعریف شده چیست؟" ، "این مزیت ها در واقع موجب بهینه تر شدن عملکرد شبکه می شوند؟" ، "آیا شبکه های مبتنی بر این معماری امنیت بیشتری دارند؟"؛ همانطور که سیستم های و دستگاه های مبتنی بر شبکه های نرم افزاری تعریف شده بازاری های صنایع الکترونیکی را در می نوردند، باید امنیت این شبکه¬ها نیز مورد توجه قرار بگیرد. در این پژوهش سعی شده که با بررسی مقالات و تحقیقات صورت پذیرفته در زمینه تشخیص ناهنجاری در ترافیک شبکه¬های نرم افزاری تعریف شده، روشی مبتکرانه و نوین به منظور تشخیص ناهنجاری در این شبکه ها ارائه گردد. روش پیشنهادی با به کارگیری یادگیری تجمیعی اقدام به آموزش زیر مجموعه از دسته بندهای مبتنی بر روش ماشین بردار دسته بندی تک دسته ای نموده، سپس با استفاده از الگوریتم کلونی زنبورهای عسل و میانگین وزنی ترتیبی سعی در تشخیص بهینه جریان های ناهنجار دارد. برای ارزیابی روش پیشنهادی از مجموعه داده نمونه برداری شده از شبکه ای مجازی که توسط محقق طراحی و بر بستر نرم افزار Mininet پیاده سازی شده است، استفاده می‌شود. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهند که روش پیشنهادی تا حد بسیار کمی به سرعت حملات صورت پذیرفته وابسته است و برای فرضیات پایه آزمایش نرخی تشخیصی به طور میانگین معادل 90.63 درصد و نرخ هشدار نادرست 5.7 درصد دارد.
کلمات کلیدی
شبکه¬های نرم افزاری تعریف شده، تشخیص نا هنجاری، دسته‌بند تک‌دسته‌ای، روش میانگین وزنی ترتیبی، الگوریتم کلونی زنبور عسل، Mininet

12 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 1901