متن کامل خبر


 
برگزاری گردهمایی بین المللی اکوسیستم های گچی در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

خلاصه خبر: گردهمایی بین المللی اکوسیستم های گچی در تاریخ 9 خرداد در سالن اجتماعات دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس با مشارکت دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده برگزار شد.

 

گردهمایی بین المللی اکوسیستم های گچی در تاریخ 9 خرداد در سالن اجتماعات دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس با مشارکت دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده برگزار شد. در این گردهمایی علمی محققانی از دانشگاه کینگ خوان کارلوس و موسسه CSIC کشور اسپانیا تجربیات خود را در زمینه اکولوژی رویشگاه های گچی، نقش مردم در حفظ تنوع زیستی، تحلیل کارکردی جوامع گیاهی و نیز اثر تغییر اقلیمی ارائه دادند. این گردهمایی در چارچوب طرح افق 2020 پروژه اتحادیه اروپا انجام شد. دکتر مهدی عابدی عضو هیأت علمی گروه مرتعداری و مجری ملی این طرح بیان کردند که در این طرح اکولوژی و تحلیل کارکردی اکوسیستم های گچی با مشارکت دانشگاه های فردوسی مشهد و دانشگاه تهران از ایران و 10 کشور انجام می شود و در این راستا همکاران اسپانیایی این طرح بین المللی به مدت 2 هفته از رویشگاه های گچی کشور بازدید کردند. همچنین این همکاران از آزمایشگاه اکولوژی کارکردی و نیز امکانات آزمایشگاهی و همچنین جنگل تحقیقاتی دانشکده بازدید به عمل آوردند. همچنین مذاکراتی جهت برگزاری همکاری های علمی بین ایران و اسپانیا انجام شد. همچنین پس از این بازدید نتایج این سفر در کنفرانس اکوسیستم های گچی در دانشگاه آنکارا ترکیه ارائه شد. .

2 تیر 1397 / تعداد نمایش : 259