متن کامل خبر


 
سیامک جهانگیری، حسابداری

خلاصه خبر: اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای سیامک جهانگیری رشته حسابداری

ارائه کننده: سیامک جهانگیری 
گرايش: حسابداری

عنوان پایان نامه: پیش بینی بازده آتی با استفاده از پایداری عملکرد مالی
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر محمدعلی آقایی
2- استاد مشاور: دکتر جواد رضازاده
3-داور داخلی: دکتر علی رجب زاده
4- داور خارجی: دکتر حسن فرج زاده دهکردی
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: چهارشنبه 1397/4/15 ساعت  8
13 تیر 1397 / تعداد نمایش : 295