متن کامل خبر


 
محمد حسن مراداف، مدیریت بازرگانی

خلاصه خبر: اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای محمد حسن مراداف رشته مدیریت بازرگانی

ارائه کننده: محمد حسن مراداف
گرايش: مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل

عنوان پایان نامه: تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ترجیح برند، با تبیین نقش ارزش ویژه برند و وفاداری برند
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر سید حمید خداداد حسینی
2- استاد مشاور: دکتر سید محمد آقائی
3-داور داخلی: دکتر علی رجب زاده
4- داور خارجی: دکتر سید مجتبی محمود زاده
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: چهارشنبه 1397/4/13 ساعت  16
13 تیر 1397 / تعداد نمایش : 317