متن کامل خبر


 
سارا موسوی، مدیریت بازرگانی

خلاصه خبر: اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سارا موسوی رشته مدیریت بازرگانی

ارائه کننده: سارا موسوی
گرايش: مدیریت بازرگانی

عنوان پایان نامه: تاثیر ادراکات ارزش ها بر قصد خرید محصولات لوکس مبتنی بر نقش تعدیلگری عوامل جمعیت شناختی(مورد مطالعه:برند بنتون)
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر پرویز احمدی
2- استاد مشاور: دکتر سید حمید خداداد حسینی
3-داور داخلی: دکتر علی رجب زاده
4- داور خارجی: دکتر مجتبی محمود زاده
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: چهارشنبه 1397/4/13 ساعت  17
13 تیر 1397 / تعداد نمایش : 304