متن کامل خبر


 
عباس کشاورزی، مدیریت دولتی

خلاصه خبر: اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای عباس کشاورزی رشته مدیریت دولتی

ارائه کننده: عباس کشاورزی
گرايش: مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر چسبندگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی:بررسی نقش تعدیل گر معنویت فردی
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر جلیل دلخواه
2- استاد مشاور: دکتر احمدعلی خائف الهی
3-داور داخلی: دکتر علی رجب زاده
4- داور خارجی: دکتر عباس نرگسیان
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: چهارشنبه 1397/4/13 ساعت  16:00
12 تیر 1397 / تعداد نمایش : 276