متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رسانه:آقای سید حمید موسوی، گروه بیوشیمی بالینی

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای سید حمید موسوی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • استاد مشاور: استاد محترم جناب آقای دکترسیروس زینلی
  • استاد راهنما: استاد محترم جناب آقای دکترسید علیرضا مصباح نمین
  • استاد ناظر داخلی اول: استاد محترم سرکار خانم دکتر فاطمه کرمی تهرانی
  • استاد ناظر داخلی دوم: استاد محترم جناب آقای دکترعباس صاحبمقدم لطفی
  • دانشیار - داور مدعو: استاد محترم سرکار خانم دکترفروزنده محجوبی
  • استادیار -داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکترمحمدرضا دیهیم
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد محترم جناب آقای دکتر عبدالامیر علامه
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی ،ساختمان پزشکی 5 - ط4-سالن سمینار
  • تاریخ: 97/04/13
  • ساعت: 10-12
17 تیر 1397 / تعداد نمایش : 347