متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رسانه:آقای سید خلیل شکوهی مصطفوی ،گروه باکتری شناسی پزشکی

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سیمه سجادی بر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید. بر دانشجوی مقطع دکتری رشته باکتری شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • دانشیار-راهنما: استاد محترم سرکار خانم دکتر شهین نجار پیرانه
  • استادیار ناظر داخلی اول: استاد محترم جناب آقای دکتر امین طالبی بزمین آبادی
  • دانشیار-ناظر داخلی دوم: استاد محترم سرکار خانم دکتر بیتا بخشی
  • دانشیار مشاور: استاد محترم سرکار خانم دکتر اشرف محبتی مبارز
  • استاد مشاور اول: استاد محترم سرکار خانم دکتر فاطمه فلاح
  • استاد داور دوم: استاد محترم جناب آقای دکتر سید داور سیادت
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد محترم جناب آقای دکتر امین طالبی بزمین آبادی
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی-ساختمان پزشکی یک قدیم طبقه اول سالن سمینار
  • تاریخ: 1397/04/13
  • ساعت: 10-12
6 تیر 1397 / تعداد نمایش : 450