متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه:خانم سیمه سجادی، گروه زیست فناوری پزشکی

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سیمه سجادی بر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • عنوان: ساخت پروتئین آ کونژوگهبا ماده فلورسنت (ارگانیک) و مقایسه حساسیت آن با پروتئین کایمریک PA-GFP
  • استاد راهنما: استاد محترم جناب آقای دکتر حسین عبدل تهرانی
  • استاد داور داخلی اول: استاد محترم جناب آقای مهدی فروزنده مقدم
  • استاد داور خارجی از دانشگاه: استاد محترم جناب آقای بهرام محمد سلطانی ورنوسفادرانی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد محترم سرکار خانم دکتر فاطمه رهبری زاده
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی 3
  • تاریخ: 1397/03/28
  • ساعت: 11:00
23 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 442