متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رسانه:خانم ناهید شعاعی شیره جینی، گروه زیست فناوری پزشکی

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم ناهید شعاعی شیره جینی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته زیست فناوری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • دانشیار راهنما: استاد محترم جناب آقای دکتر مهدی فروزنده مقدم
  • استاد ناظر داخلی اول: استاد محترم جناب آقای دکتر محمد جواد رسایی
  • استادیار ناظر داخلی دوم: استاد محترم جناب آقای دکتر حسین عبدل تهرانی
  • استاد داور اول: استاد محترم جناب آقای دکترسید لطیف موسوی
  • استاد داور دوم: استاد محترم جناب آقای دکترمجید صادقی زاده
  • استادیار نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد محترم جناب آقای دکتر علی محمدیان
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی - ساختمان 1 قدیم طبقه اول سالن سینمار
  • تاریخ: 1397/04/12
  • ساعت: 13/30-15/30
6 تیر 1397 / تعداد نمایش : 370