متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حمید علیزاده لیسار، گروه زبان و ادبیات عربی

خلاصه خبر: الرواية والإیدیولوجیا، ثلاثية یوسف زیدان نموذجاً

  • عنوان: الرواية والإیدیولوجیا، ثلاثية یوسف زیدان نموذجاً
  • ارائه‌کننده: حمید علیزاده لیسار
  • استاد راهنما: دکتر کبری روشنفکر
  • استاد مشاور : دکتر فاطمه اکبری زاده
  • مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه اول، سالن استاد شکویی
  • تاریخ: 15 بهمن 96
  • ساعت: 10 الی 12
15 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 919