متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: سید رضا موسوی، گروه زبان و ادبیات عربی

خلاصه خبر: دراسة إشکالیة لمهارة القراءة في أقسام اللغة العربیة وآدابها في مرحلة البکالوریوس بجامعات إیران الحکومیة

  • عنوان: دراسة إشکالیة لمهارة القراءة في أقسام اللغة العربیة وآدابها في مرحلة البکالوریوس بجامعات إیران الحکومیة
  • ارائه‌کننده: سید رضا موسوی
  • استاد راهنما: دکتر عیسی متقی زاده
  • استاد مشاور اول: دکتر خلیل پروینی مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه اول، سالن استاد شکویی
  • تاریخ: شنبه 96/10/2
  • ساعت: 14
28 آذر 1396 / تعداد نمایش : 1271