معرفی


 

گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس، همچون بسیاری از گروه های دیگر این دانشگاه در سال 1361 و در دانشکده علوم انسانی تأسیس شد. این گروه با دایر کردن رشته روانشناسی عمومی و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد این رشته، فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و چون در آغاز هیچ عضو هیأت علمی ثابتی نداشت، از اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه های کشور برای پیگیری برنامه های خود استفاده می کرد. در سال 1369 نخستین دوره دکترای تخصصی روانشناسی کشور، با عنوان دکترای تخصصی روانشناسی عمومی و با همت گروهی از متخصصان دلسوز، در این دانشگاه تأسیس شد و افتخار تربیت نخستین دانش‌آموختگان رشته روانشناسی در مقطع دکترای تخصصی در تاریخ این رشته در کشور، برای این گروه ثبت شد و از آغاز راه پذیرفته شدگان در این دانشگاه یکی از آرزوهای دانشجویان این رشته شد و حتی بسیاری از پذیرفته شدگان بورس اعزام به خارج، با شرکت در مصاحبه های تخصصی این گروه، به تبدیل بورس خود از خارج به داخل مبادرت می ورزیدند. گرچه فقدان اعضای هیأت علمی ثابت در آن سال ها تهدیدی برای این گروه محسوب می شد، بهره مندی از برترین چهره های علمی سایر نهاد های علمی فرصتی ناب برای تربیت دانشجویان این گروه تلقی می شد و دانش آموختگان برجسته این دانشگاه از اواسط دهه 70 شمسی گروه های علمی روانشناسی را در دانشگاه های سراسر کشور بنا نهاده و یا به طور جدی تقویت کردند. در واقع همگام با سیاست های دانشگاه تربیت مدرس، تمامی دانشجویان پذیرفته شده در گروه روانشناسی نیز بورسیه یکی از دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودند.
ارتباط دانشگاه تربیت مدرس با سایر نهادهای آکادمیک داخل و خارج کشور و بهره مندی دانشجویان از فرصت های مطالعاتی علمی در معتبرترین دانشگاه های جهان، فارغ التحصیلان این دانشگاه را در مقوله برترین فارغ التحصیلان این رشته قرار داد که این امر تا کنون نیز در مورد بسیاری از دانش آموختگان این دانشگاه، واقعیتی انکارناپذیر است. تأمین اعضای هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس از سال های میانی دهه هفتاد آغاز شد و این گروه در کنار دقت در جذب اعضای گروه و تقویت مداوم آنها، همچنان بهره مندی از متخصصان سایر دانشگاه های کشور را در دستور کار خود داشت. در سال 1378، به عنوان نخستین دانشگاه کشور با تلاش فراوان دانشجویان و اعضای هیأت علمی و با تغییر در برنامه درسی و موافقت وزارت علوم، عنوان عمومی را از مقطع دکترای روانشناسی حذف نمود و از سال 1378 تا کنون رشته روانشناسی در مقطع دکتری با تغییر در برنامه پیگیری شد.
امروز می توان با اقتدار اذعان نمود که گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس سهم بسیار مهمی در ارتقاء دانش روانشناسی و تسرّی آن در جای جای جامعه ایران دارد. در واقع ضمن آنکه فارغ التحصیلان این گروه بیشترین حضور را در کادر هیأت علمی تمام دانشگاه‌های کشور دارند، حضور آنها در عرصه های مدیریتی و تخصصی روانشناسی و بهداشت روانی بی تردید بسیار فراتر از فارغ التحصیلان سایر دانشگاه های داخل و یا دانشگاه های خارج از کشور می باشد.